The One Alone (6)

Jalan mengenal diri sendiri dan mengenal Rabb

Lantas, bagaimana cara seseorang untuk mengenal diri sendiri untuk mengenal Rabbnya?
Jawaban untuk pertanyaan ini adalah: Allah Yang Mahatinggi eksis dan tak ada sesuatu pun yang eksis selain Dia. Dia adalah sekarang sebagaimana Dia adalah dulu.
Apabila orang melihat dirinya sebagai sesuatu yang lain selain satu-satunya Eksistensi, yakni Dia, atau apabila orang tidak melihat dirinya sebagai bagian dari-Nya, maka jawabannya datang dari Rasulullah saw ketika beliau bersabda, “Barangsiapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabb-nya.” (Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu). Beliau tidak memaksudkan diri (nafs) ego seseorang—bahwa diri yang memilih kesenangan daging dan hasrat-hasrat rendah dan yang berusaha memerintah seseorang; ataupun tidak memaksudkan sebagai diri yang pertama-tama menipu—yang menjadikan seseorang percaya bahwa kotoran dan keburukan adalah benar, kemudian mencela dirinya atas kesalahan yang telah dilakukannya, kemudian lupa, kemudian berbuat lagi; beliau juga tidak memaksudkan sebagai diri-yang-terpuaskan. Yang beliau maksud adalah kebenaran seseorang, realitas dirinya.
Ketika Nabi saw berdoa, “Ya Rabbi, tunjukkan kepadaku hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya,” apakah yang dimaksud dengan “segala sesuatu” adalah sesuatu yang muncul selain Allah. Beliau maksud, “Ajarkan kepadaku segala sesuatu selain Engkau. Apakah segala sesuatu di sekitarku? Biarkan aku mengetahuinya. Segala sesuatu—apakah mereka adalah Engkau, atau apakah mereka selain Engkau? Apakah mereka eksis sebelumnya ataukah mereka muncul belakangan? Apakah mereka di sini selamanya ataukah mereka akan lenyap?”
(Sumber: TOA, dalam What the Seeker Needs, hal.33)